Nieuws

Vacature twee bestuursleden Festival Classique

Stichting Festival Classique zoekt, vanwege het verstrijken van de zittingstermijn, twee Bestuursleden – artistiek en algemeen – voor 3 uur per maand.

Het bestuur van Stichting Festival Classique stelt de lange termijn strategie en missie van Festival Classique vast. Het bestuur heeft de artistieke, zakelijke en uitvoerende taken belegd bij een extern bureau dat onder andere voorziet in de zakelijk leider en de artistiek leider van het festival. Deze zorgen in opdracht van het bestuur van Festival Classique voor de realisatie van het festival.
Het bestuur houdt toezicht op en is financieel eindverantwoordelijk voor Festival Classique. Het bestuur is ook sparringpartner voor de Festivaldirectie. Aandachtspunten voor het bestuur zijn onder meer financieel beheer, bewaking van de strategie en missie, governance, sponsoring, bedrijfsvoering, publieksbereik, diversiteit, marketing en communicatie, artistieke koers, en continuïteit van de organisatie.

Bestuursleden dragen actief bij aan de voortdurende ontwikkeling van Festival Classique als een uniek cultureel evenement voor Den Haag en de Haagse regio en daarbuiten. De Governance Code Cultuur is leidend voor het bestuur en toezicht binnen de Stichting Festival Classique.

Lees hieronder de volledige vacature.